Belajar Javascript: Bhg 2

Sebelum ini kita telah menulis kod JavaScript asas seperti berikut:-

(function() {
  var keyword = document.getElementById('keyword');
  alert keyword;
})();

Bagi yang biasa dengan JavaScript pasti menyedari ada masalah dengan kod di atas. Malah jika anda membuka fail index.html melalui browser, anda akan dapati nilai yang dipaparkan dalam alert adalah null. Ini sudah pasti bukan yang kita harapkan kerana nilai yang sepatutnya adalah reference kepada DOM object HTMLInput. Ini adalah disebabkan kod tersebut terus dijalankan apabila ia dibaca dalam browser. Bagaimanapun sentiasa ada kemungkinan semasa kod tersebut dijalankan, DOM element yang kita cuba dapatkan masih belum disediakan sepenuhnya oleh browser.

Untuk membetulkan masalah di atas, kita perlu attach function tersebut kepada load event sama ada pada object window ataupun pada element body. Contohnya adalah seperti berikut:-

window.onload = function() {
  var keyword = document.getElementById('keyword');
  alert('using window.onload');
  alert (keyword);
}

Atau:-

function init() {
  var keyword = document.getElementById('keyword');
  alert('using body.onload');
  alert (keyword);
}
// dalam fail index.html
<body onload="init()">
</body>

Tidak ada DOM object untuk body dan saya pada mulanya mencuba seperti berikut:-

document.body.onload = function() {
  var keyword = document.getElementById('keyword');
  alert('using document.body.onload');
  alert (keyword);
}

tetapi mendapat error Uncaught TypeError: Cannot set property 'onload' of null. Menggunakan body onload=init() bagaimanapun memerlukan untuk kita declare satu function pada skop global, sesuatu yang kita cuba elakkan seperti yang telah dibincangkan dalam tulisan yang lalu. Bagi browser moden pada hari ini, cara yang direkomenkan adalah dengan menggunakan event listener seperti berikut:-

(function() {
  window.addEventListener('load', function() {
  var keyword = document.getElementById('keyword');
  alert (keyword);
  }, false);
}());

Kelebihan cara di atas adalah struktur kod kita masih kekal sebagaimana asal dipermulaan siri ini. Bagaimanapun menggunakan load event tetap mempunyai satu masalah iaitu kod tersebut hanya akan dijalankan apabila kesemua elemen dan juga resource seperti imej telah selesai dimuat-turun oleh browser. Kebanyakkan kod JavaScript adalah untuk memanipulasi DOM jadi agak membuang masa dan juga mungkin menghasilkan kesan yang tidak diingini jika terpaksa menunggu kesemua resource selesai dimuat-turun sebelum kod JavaScript kita boleh memainkan peranan. Alternatif kepada load event adalah DOMContentLoaded dan kod di atas boleh ditulis seperti berikut:-

(function() {
  window.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var keyword = document.getElementById('keyword');
  alert (keyword);
  }, false);
}());

Kelebihan DOMContentLoaded adalah ia akan terus execute kod kita sebaik sahaja kesemua struktur DOM telah dibina dalam memori. Namun hidup dalam dunia JavaScript adalah sangat tidak menentu dan sukar diduga. Tidak semua browser menyokong event DOMContentLoaded ini jadi kod kita perlu melakukan beberapa adaptasi bagi membolehkan ia berfungsi pada semua browser. Atas sebab inilah library seperti JQuery menyediakan function khas untuk mengatasi masalah ini. Menggunakan JQuery, kod di atas boleh ditulis seperti berikut:-

(function() {
  $(document).ready(function() {
    var keyword = document.getElementById('keyword');
    alert (keyword);
  });
}());

Untuk membaca dengan lebih lanjut berkaitan isu yang dibincangkan dalam bahagian ini boleh rujuk perbincangan di laman stackoverflow:-

 1. http://stackoverflow.com/questions/3698200/window-onload-vs-document-ready
 2. http://stackoverflow.com/questions/3474037/window-onload-vs-body-onload-vs-document-onready

Nota

Saudara Zulfa Juniadi memberikan komen dalam grup FB JomWeb bahawa penggunaan $.ready() adalah tidak perlu sekiranya kod JavaScript kita diletakkan pada pengakhiran dokumen, sebelum tag </body>. Ini kerana apabila kod tersebut dijalankan oleh browser, kesemua kandungan DOM telah pun diproses oleh browser, menghasilkan kesan yang sama seperti DOMContentLoaded yang dibincangkan di atas. Perbincangan berkaitan di Stackoverflow - http://stackoverflow.com/q/4643990/139870.

Cadangan lain di Stackoverflow adalah untuk load JavaScript pada bahagian <head> tapi menggunakan async atau defer attribute. Cara ini juga tidak akan block browser daripada terus memproses laman HTML kita dan disokong oleh 80% browser moden pada hari ini.

Sekian untuk kali ini, sehingga berjumpa lagi untuk siri akan datang, Insya Allah.

Mengenai penulis

Kamal Mustafa adalah Web developer dengan lebih 10 tahun pengalaman dalam bidang pembangunan aplikasi web (PHP/Python) dan IT secara umum. Bersedia untuk berkongsi ilmu berkaitan IT dan pengaturcaraan melalui penulisan, bengkel, seminar atau personal coaching. Aktif menulis di blog peribadi ImportError dan Twitter @k4ml.

Kamal Mustafa is a Web Developer with more than 10 years experience in web application development (PHP/Python) and IT in general. Interested in sharing knowledge about IT and programming through writing, workshop, seminar or personal coaching. Actively sharing his thought at personal blog ImportError and Twitter @k4ml.

comments powered by Disqus