Belajar Javascript: Bhg 3

Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi dalam bahagian ke-3, siri belajar bahasa pengaturcaraan JavaScript. Untuk bahagian ke-3 ini bagaimanapun saya memohon maaf terlebih dahulu kerana fokusnya bukan pada JavaScript secara umum tetapi lebih kepada 'browser DOM programming' kerana saya ingin memulakan apa yang saya rancang pada bahagian 1 iaitu membina sebuah autocomplete ringkas.

Kita mulakan dengan dokumen HTML ringkas seperti di bawah:-

<html>
<head>
<style>
</style>
</head>
<body>
<input type="text" name="keyword" id="keyword" value="" size="20" />
<script src="app.js"></script>
</body>
</html>

Manakala app.js adalah seperti berikut:-

(function() {
  var keyword_elm = document.getElementById('keyword');
}());
Saya akan menggunakan suffix _elm bagi setiap variable dalam tutorial ini bagi menunjukkan yang ia adalah DOM element.
 

Sebelum itu mari kita lihat dulu perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk membina fungsi auto complete ini:-

Bagi keperluan pertama, kita boleh menggunakan event keyup pada elemen input kotak carian. Event keyup ini akan dijana oleh browser apabila pengguna menekan sesuatu kekunci pada keyboard dan melepaskannya. Jadi kita boleh menulis kod JavaScript seperti berikut:-

(function() {
  var keyword_elm = document.getElementById('keyword');
  keyword_elm.addEventListener('keyup', function(evt) {
    var keyword = evt.target.value;
    console.log(keyword);
  });
}());
Method .addEventListener() tidak disokong oleh IE7 dan IE6. Kebanyakkan contoh dalam tutorial ini menganggap anda menggunakan browser moden yang terkini.
 

Setiap event handler function akan dipass satu argument berbentuk event object yang mengandungi maklumat terperinci berkaitan event yang dijana oleh browser. Maklumat lanjut berkaitan event handler ini boleh dirujuk kepada laman Eloquent JavaScript. Melalui event object ini, kita akan dapat merujuk kembali kepada elemen asal di mana event tersebut dijana. Ini membolehkan kita untuk meraih nilai yang dimasukkan oleh pengguna pada elemen input kotak carian.

Event keyup akan dijana oleh browser setiap kali pengguna menaip sesuatu karakter pada keyboard dan ini juga bermakna setiap kali itulah juga kod JavaScript kita perlu handle dan memproses event tersebut. Ia agak tidak efisien dan antara cadangan yang saya jumpa adalah dengan menggunakan function setTimeout untuk mengesan hanya setelah pengguna berhenti menaip baru kod JavaScript kita bertindak. Saya bagaimanapun akan mengabaikan isu ini buat seketika.

Kita teruskan dengan melaksanakan apa yang diperlukan pada syarat pertama fungsi ini iaitu memaparkan pop-up apabila pengguna menaip sesuatu pada kotak carian. Untuk permulaan ini, saya akan menggunakan cara yang paling naif terlebih dahulu. Kita akan sama-sama menambah baik menggunakan teknik yang lebih sesuai dan canggih pada siri yang akan datang, setelah kita semakin menguasai teknik pengaturcaraan browser DOM menggunakan JavaScript ini.

Cara naif pertama yang saya gunakan adalah dengan meletakkan hidden div di bawah kotak carian untuk dipaparkan sebagai pop-up:-

<html>
<head>
<style>
#keyword-result {
  visibility: hidden;
  border: 1px solid;
  width: 170px;
}
</style>
</head>
<body>
<input type="text" name="keyword" id="keyword" value="" size="20" />
<div id="keyword-result">
</div>
<script src="app.js"></script>
</body>
</html>

Kod JavaScript adalah seperti berikut:-

(function() {
  var keyword_elm = document.getElementById('keyword');
  keyword_elm.addEventListener('keyup', function(evt) {
    var keyword = evt.target.value;
    var keyword_result_elm = document.getElementById('keyword-result');
    var list_elm = document.createElement('ul');
    if (keyword.length > 2) {
      for (var i = 0; i < 5; i++) {
        var list_item_elm = document.createElement('li');
        var list_item = document.createTextNode('result ' + i);
        list_item_elm.appendChild(list_item);
        list_elm.appendChild(list_item_elm);
      }
    }
    keyword_result_elm.appendChild(list_elm);
    keyword_result_elm.style.visibility = 'visible';
  });
}());

Dalam kod di atas, apa yang ia lakukan adalah bertindak balas terhadap event keyup pada kotak carian dan kemudian secara dinamik membina sebuah unordered list (<ul>). List tersebut kemudian dimasukkan ke dalam elemen div yang pada asalnya adalah hidden. Elemen div tersebut kemudian dipaparkan dengan mengeset properties visibility kepada visible, memberikan efek seperti element tersebut pop-up pada bahagian bawah kotak carian.

Setelah dapat memaparkan pop-up, kita beralih kepada syarat kedua iaitu membolehkan setiap elemen dalam list yang kita jana sebelum ini boleh di'klik' dan nilainya dipaparkan pada kotak carian. Ianya boleh dilakukan dengan meng'attach' event click pada setiap item dalam list tersebut:-

list_item_elm.addEventListener('click', function(evt) {
  keyword_elm.value = evt.target.textContent;
  keyword_result_elm.style.display = 'none';
});

Di sini kita raih nilai string yang ada pada setiap item dalam list dan setkan sebagai value kepada kotak carian. Seterusnya kita set properties display pada pop-up kepada none untuk memberikan kesan seperti ia hilang.

Syarat ketiga adalah untuk membolehkan pengguna memilih menggunakan keyboard berbanding mengklik menggunakan mouse. Saya masih belum dapat mencari penyelesaian kepada masalah ini. Cubaan pertama saya adalah dengan properties scroll pada div:-

#keyword-result {
  display:hidden;
  border: 1px solid;
  width: 170px;
  overflow-y: scroll;
}

Ia akan meletakkan scroll bar pada div tersebut tetapi kita masih belum dapat skroll seperti fungsi auto complete yang biasa kita temui. Ia mungkin sebab focus masih pada kotak carian. Jadi saya cuba set fokus pada pop-up tersebut tetapi ini akan menghalang saya daripada terus menaip pada kotak carian kerana kini focus adalah pada pop-up. Ini adalah satu masalah yang menarik, saya masih lagi meneliti script ini dan ini untuk mengenalpasti bagaimana ia menyelesaikan masalah scroll ini.

Sekiranya anda mempunyai sebarang idea, saya mengalu-alukan idea dan cadangan anda ! Kod penuh untuk tutorial ini boleh dilihat pada laman codepen.

Rujukan

Mengenai penulis

Kamal Mustafa adalah Web developer dengan lebih 10 tahun pengalaman dalam bidang pembangunan aplikasi web (PHP/Python) dan IT secara umum. Bersedia untuk berkongsi ilmu berkaitan IT dan pengaturcaraan melalui penulisan, bengkel, seminar atau personal coaching. Aktif menulis di blog peribadi ImportError dan Twitter @k4ml.

Kamal Mustafa is a Web Developer with more than 10 years experience in web application development (PHP/Python) and IT in general. Interested in sharing knowledge about IT and programming through writing, workshop, seminar or personal coaching. Actively sharing his thought at personal blog ImportError and Twitter @k4ml.

comments powered by Disqus