Belajar Javascript: Bhg 2

Sebelum ini kita telah menulis kod JavaScript asas seperti berikut:-

(function() {
    var keyword = document.getElementById('keyword');
    alert keyword;
})();
Bagi yang biasa dengan JavaScript pasti menyedari ada masalah dengan kod di atas. Malah jika anda membuka fail index.html melalui browser, anda akan dapati nilai yang dipaparkan dalam alert adalah null. Ini sudah pasti bukan yang kita harapkan kerana nilai yang sepatutnya adalah reference kepada DOM object HTMLInput. Ini adalah disebabkan kod tersebut terus dijalankan apabila ia dibaca dalam browser. Bagaimanapun sentiasa ada kemungkinan semasa kod tersebut dijalankan, DOM element yang kita cuba dapatkan masih belum disediakan sepenuhnya oleh browser. (artikel penuh)

Belajar Javascript: Bhg 1

Memetik kata-kata Douglas Crockford, JavaScript adalah bahasa pengaturcaraan yang sering disalahfahami walaupun ianya merupakan bahasa pengaturcaraan yang paling popular sekali dengan penggunaan yang paling meluas. (artikel penuh)

Memahami Session dalam Aplikasi Web

Session dalam aplikasi web adalah untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan sifat stateless dalam protokol HTTP. Contohnya apabila kita melayari satu laman web, dan membuka laman utama dan kemudian laman yang kedua, server tidak akan dapat mengenalpasti orang yang mengakses laman kedua adalah orang yang sama mengakses laman pertama tadi. Ini menyebabkan masalah apabila kita ingin membangunkan aplikasi di mana sebahagian daripada laman kita adalah untuk pengguna tertentu sahaja. (artikel penuh)

Memahami Dependency Injection

Dependency Injection adalah suatu teknik rekabentuk perisian untuk menjadikannya lebih modular dan flexible. Ia kadangkala juga disebut sebagai Dependency Inversion atau Inversion of Control (IoC). Maksud sebenar setiap satu frasa sedikit berbeza, namun untuk permulaan bolehlah dianggap semuanya membawa maksud yang hampir serupa. (artikel penuh)

Jargon Pengaturcaraan

Jargon adalah perkataan atau frasa istimewa yang sukar difahami. Dalam bidang pembangunan perisian, seperti bidang profesional lain, seringkali terdapat perkataan-perkataan sukar ini. Artikel ini bertujuan untuk mengumpulkan jargon tersebut berserta dengan penerangan ringkas mengenainya sebagai rujukan mudah untuk semua. (artikel penuh)