Buku-buku Pilihan

Senarai buku-buku yang direkomen oleh ahli-ahli komuniti MyDev. Senarai ini adalah berdasarkan topik perbincangan di laman komuniti G+ MyDev. (artikel penuh)

Automated Testing Dalam Pembangunan Perisian

Testing adalah sebahagian daripada proses pembangunan perisian komputer. Setiap kali baris-baris kod ditulis, diubah atau dipadam, ia mesti melalui proses testing bagi memastikan program tersebut masih lagi berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini bermakna kita sama sekali tidak boleh mengelak daripada melakukan testing terhadap program atau aplikasi yang kita bangunkan. Commitstrip on Unit Testing (artikel penuh)